Marloes

Motivatie en liefde voor het werk dat je doet, dat gun ik iedereen!

Marloes van de Camp

Samen met Martine, Lotte en Bernadette ben ik LOB+. Maar wie ben ik?

Mijn passie ligt al heel lang in het werkveld onderwijs-arbeidsmarkt. Na mijn studie opleidingskundige aan de HAN heb ik een brede expertise ontwikkeld op de thema’s: voorkomen schooluitval, begeleiding jongeren, LOB en ketensamenwerking. Ervaring als projectmanager en trainer deed ik op bij een adviesbureau, in het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, mbo en bij gemeentelijke instellingen. Nu zet ik mijn kennis en ervaring in als zelfstandig ondernemer in dit werkveld.

In samenwerking met Cinop en het programma Naar de Juiste Plek ontwikkelde ik de leergang ‘Effectieve samenwerking voor de begeleiding van jongeren’. Dat is een veranderingsgerichte methodiek die professionals in het netwerk met elkaar laat leren én veranderen. Het contact met jongeren houd ik door mijn werk voor de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant, waar ik eerst als LOB-coach werkte en nu als regionaal projectleider vsv en kwetsbare jongeren.

Mijn bedrijf heet ‘Love to Work’. Zo sta ik in mijn werk en dat gun ik iedereen, van onderwijsprofessional tot ambtenaar of ondernemer. Maar natuurlijk vooral de jongeren voor wie we het allemaal doen!

Mijn plus voor LOB+:

  • brede expertise op het gebied van vsv en kwetsbare jongeren;
  • inhoudelijke kennis over vo, vso, pro en mbo, incl. wet- en regelgeving;
  • ruime ervaring als trainer en ontwikkelaar van opleidingen;
  • manager van grotere projecten en ondernemerschap;
  • regionale en landelijke netwerken binnen 3 O’s: overheid, ondernemers, onderwijs;

Ik geloof in de kracht van motivatie en commitment. Daarmee kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken.

 

Contact

LOB+

06 53 55 78 10

info@lobplus.nl
Maasdijk 13

5366 AA Megen

Navigatie

Menu
Alle rechten voorbehouden
Login