Onze aanpak

We stellen ons een wereld voor waarin partners samenwerken met focus op de jongere!

Visie – Verbinding - Focus

Wij geloven sterk in het werken vanuit een gezamenlijke visie. Professionalisering van LOB begint daarom met het samen formuleren van die visie, liefst over de grenzen van de eigen organisatie heen. Want LOB op hoog niveau is eigenlijk alleen haalbaar als alle partijen in het netwerk ‘school-bedrijf-gemeente’ optimaal samenwerken.

En als er volledige focus op de jongeren is:

  • wat zijn hun vragen en behoeften?
  • welke kant willen zij op? welke weg zien ze voor zich?
  • hoe ontdekken zij hun drijfveren en motivatie?
  • hoe groeien ze toe naar het nemen van regie over hun eigen loopbaan?

Als die focus er is, kun je het gesprek met de leerling op een goede manier aangaan. Dat is maatwerk. Ook het werk van LOB+ is maatwerk. We bepalen samen waar je staat en waaraan behoefte is.

Ons aanbod is dus niet in beton gegoten, we kunnen het flexibel vormgeven.

Verbinding in het netwerk, focus op meer zelfsturing van de leerling en doorlopende lijnen vormen de rode draad.

 

Contact

LOB+

06 53 55 78 10

info@lobplus.nl
Maasdijk 13

5366 AA Megen

Navigatie

Menu
Alle rechten voorbehouden
Login