LOB visie en vormgeving

Een gezamenlijke visie is het startpunt voor optimale loopbaanoriëntatie- en begeleiding in een organisatie

Doel

Te vaak nog zien we in scholen enkelingen die op hun eigen plek hun uiterste best doen voor hun eigen leerlingen. In onze procesbegeleiding werken we samen met sleutelfiguren uit de organisatie aan het ontwerpen van een soepel LOB-proces met een eenduidige aanpak voor de hele school. Zo helder dat het gemakkelijk toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. De aanpak is erop gericht leerlingen/studenten de kans te geven steeds meer regie over hun eigen loopbaanontwikkeling te voeren.

Doelgroep

Voor scholen die actief zijn/worden op het gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB).

Aanpak

Samen met onze procesbeleider gaat de school aan de slag met het formuleren van de visie en het vormgeven van het proces. Daarna volgt stapsgewijze implementatie. Onze procesbegeleiding is altijd een maatwerktraject. De beginsituatie in jouw organisatie is het uitgangspunt. In gezamenlijkheid werken we toe naar de gewenste situatie waardoor een ontwikkelgerichte leeromgeving ontstaat.

Onderdelen

Denk hierbij aan de volgende stappen:

  • visievorming;
  • inventarisatie huidige situatie;
  • bepalen gewenste situatie en doelstellingen;
  • opstellen plan van aanpak;
  • bevorderen communicatie en draagvlak;
  • één-op-één coaching;
  • inventariseren professionaliseringsbehoefte

Data, duur en kosten

In overleg te bepalen.

Contact

LOB+

06 53 55 78 10

info@lobplus.nl
Maasdijk 13

5366 AA Megen

Navigatie

Menu
Alle rechten voorbehouden
Login