Jongeren motiveren op de werkvloer

Praktijkopleiders vergroten hun bekwaamheid in de begeleiding van jongeren

Doel

Ook binnen het bedrijf is het gesprek tussen jongere (stagiair of startend werknemer) en begeleider van groot belang. De aandacht ervoor is soms iets minder vanzelfsprekend dan op school. Maar ook bedrijven en organisaties plukken voordeel van een coachende houding en motiverende aanpak in de dagelijkse praktijk. In deze workshop reiken we inzichten en handvatten aan.

Doelgroep 

Werkgevers, teamleiders en praktijkopleiders in bedrijven of instellingen op het gebied van zorg en welzijn.

Aanpak

In de workshop bieden we informatie en tips, maar er is ook ruimte voor uitwisseling van ervaringen vanuit de praktijk.

Onderdelen

De deelnemers krijgen:

  • inzicht in de werking van het puberbrein;
  • inzicht in de wereld van het onderwijs;
  • handvatten voor het voeren van motiverende gesprekken;
  • kennis van en inzicht in loopbaancompetenties;
  • handvatten voor het vergroten van de zelfsturing van stagiairs/werknemers

Contact

LOB+

06 53 55 78 10

info@lobplus.nl
Maasdijk 13

5366 AA Megen

Navigatie

Menu
Alle rechten voorbehouden
Login